Det lackar mot...

Det händer mycket i Östra Harg från slutet av november fram till nyår. Adventspyssel, syföreningsauktion, luciagudstjänst, julotta och nyårsbön...