Berättelsen om den första påsken

Det här året är påsken lite annorlunda - men berättelsen är densamma. Under stilla veckan, som leder fram till påsken, berättar Elin Dapo för oss om Jesus sista resa till Jerusalem och händelserna som ledde fram till påsken. Hon kommer att berätta i tre delar - så att du har gott om tid att undra och fundera mellan varje del.