Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Anmälan till barnkören Kristallerna

Jag vill anmäla till

Så här behandlar vi personuppgifter vid deltagande i barnkör

För att vi ska kunna administrera våra körmedlemmar och aktiviteter behöver vi lagra personuppgifter om dig och ditt barn, nämligen de som du själv angivit. Grunden för den här behandlingen är samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst, men detta påverkar inte lagligheten av den behandling som redan hunnit utföras.

Vi kommer att behandla era personuppgifter genom att lagra dem samt ta kontakt med dig vid behov. Uppgifterna kommer att sparas av oss tills du lämnar kören.

Foton som tas i kören publiceras på vår webbplats endast med samtycke från den individ som är med på respektive foto. 

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av dina och ditt barns personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att individens identitet kan bevisas. 

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig eller ditt barn. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till oss.