Kyrkoval 2021

Den 19 september är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Alla medlemmar har rösträtt från 16 års ålder. Du kan förtidsrösta från och med 6 september.

Svenska kyrkan har 5,8 miljoner medlemmar, ungefär 21 600 anställda och tusentals och åter tusentals ideella medarbetare. Vart fjärde år hålls det val och då ska över 19 000 förtroendeuppdrag ska fördelas.

I kyrkovalet 2021 är det 5 miljoner personer som har rösträtt. Det är medlemmar som är minst 16 år gamla på valdagen den 19 september.

För Svenska kyrkan är medlemmarnas inflytande viktigt. För att kunna kalla sig folkkyrka måste ju folket vara med och styra. Det görs på tre olika nivåer: lokalt, regionalt och nationellt. Parallellt med de nivåerna finns också ett ledarskap i form av kyrkoherdar och biskopar. 

Lokalt väljer medlemmarna ledamöter i kyrkofullmäktige för en församling eller för ett pastorat med två eller flera församlingar. Regionalt väljs ledamöter till stiftsfullmäktige. Och nationellt väljs ledamöter till kyrkomötet.

Hur gör jag för att rösta i Åker-Länna församling?

Du som har rösträtt kommer att få ett röstkort hem i brevlådan. Du bör ha fått ditt röstkort senast den 1 september. På röstkortet står det vilken församling, vilket valdistrikt och vilket stift du tillhör. Det står också vilken vallokal du ska gå till om du vill rösta på själva valdagen. Om du röstar i din vallokal på valdagen är det inte obligatoriskt att ha med sig röstkortet, men det underlättar. Däremot är det viktigt att ha med sig legitimation.

Under valdagen den 19 september har vallokalerna i Åker-Länna församling följande öppettider:

Riagården kl 9.00-11.00

Åkers församlingshem kl 13.00-20.00

Länna sockenstuga kl 12.00-16.00 och 18.00-20.00

Om du vill förtidsrösta går det bra att rösta i en förtidsröstningslokal, men då är det viktigt att du tar med ditt röstkort och din legitimation.

Följande dagar och tider kan du förtidsrösta i Åker-Länna församling:

Församlingsexpeditionen, Bruksvägen 7, Åkers styckebruk

V. 36   Mån 6/9            kl 9.00-11.00

             Tis 7/9              kl 13.00-15.00

             Ons 8/9            kl 12.00-14.00

             Tors 9/9            kl 9.00-11.00

                                        kl 17.00-20.00

             Fre 10/9            kl 14.00-16.00

             Lör 11/9            kl 10.00-12.00

V. 37    Mån 13/9          kl 12.00- 14.00

              Tis 14/9            kl 9.00-11.00

              Ons 15/9          kl 10.00-12.00

                                         kl 17.00-20.00

              Tors 16/9          kl 13.00-15.00

              Fre 17/9            kl 14.00-16.00

              Lör 18/9            kl 10.00-12.00

 

Länna sockenstuga

V. 36    Tis 7/9                kl 9.00-11.00

V. 37    Mån 13/9           kl 17.00-20.00