Visitation i Villands och Gärds kontrakt

23-28 april visiterar biskop Johan Tyrberg församlingarna i Bromölla och Kristianstads kommuner.

Under en vecka träffar biskopen församlingsbor, förtroendevalda och medarbetare för att fira gudstjänster och föra samtal om vad det är att vara kyrka idag.

Villands och Gärds kontrakt består av tio församlingar/pastorat; Kristianstad, Bromölla, Åhus, Nosaby, Oppmanna-Vånga, Fjälkinge, Västra Vram, Degeberga-Everöd, Vä-Skepparslöv och Araslöv. 
– Det är ett ganska stort kontrakt som gör att man kan se problem med bredd eller spretighet, men fördelen med ett stort kontrakt med olika stora församlingar i olika traditioner gör att man kan dra nytta av varandras kompetenser. Olikheterna är en styrka som jag ser det, säger biskop Johan.

Biskopsvisitationer är reglerade i Kyrkoordningen och har en del formella inslag. En av biskopens huvuduppgifter är att se till att kyrkoherdarna sköter sina uppgifter på rätt sätt och att församlingarna fungerar som de ska. 
– Jag har valt att visitera utifrån en modell där kontraktsprosten undersöker formaliteter som att diarierna sköts korrekt och att kyrkornas textilier förvaras rätt. Kontraktsprosten, som i detta fall är Bromöllas kyrkoherde Pia Wiktors, redogör för mig hur det står till i kontraktet. Rapporten har jag som underlag när jag besöker församlingarna. Vi ska bland annat samtala om glädjeämnen, utmaningar och om hur man kan utveckla sin församling. Min förhoppning är att visitationen leder till inspiration och nytändning.

”Min förhoppning är att visitationen leder till inspiration och nytändning”. Biskop Johan


Under visitationen görs ett besök på Kristianstads kyrkogårdsförvaltning. Sedan årsskiftet har stiften fått ett utökat tillsynsansvar för kyrkogårdarna. Ansvaret delar man, precis som när det gäller kyrkoantikvariska föremål, med länsstyrelserna. 
– Kyrkogårdar ger rum för tankar om livet och döden, oaser där man kan ta paus från vardagen, andas och njuta av den vackra platsen. Det ska bli intressant att få se en så stor kyrkogårdsförvaltning och lyssna till hur man arbetar med bland annat tillgänglighet och miljöfrågor.

Att fira gudstjänster är en viktig del av visitationen, bland annat hälsas alla välkomna till Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad den 23/4 klockan 17.00, till Fjälkinge kyrka den 24/4 klockan 18.00 och till Festmässa i Ivetofta kyrka den 28/4 klockan 11. 00.
– Vi behöver hämta kraft ur Guds närhet. En gudstjänst är inte bara ett mål utan också en ny utgångspunkt. Vi får komma till gudstjänsten för att tömmas på misslyckanden och fyllas på med upprättelse, menar biskop Johan.

Det blir även ett frukostmöte i Vä församlingshem den 27/4 kl 10.00 med föredrag av biskopen: ”Fem historiska perspektiv på Jesus”. Anmälan senast 24/4 till: 044-24 64 30.