Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Åhus församling Besöks- och postadress: Torget 17, 29631 ÅHUS Telefon: +46(44)246800 E-post till Åhus församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vändpunkten

Har du någon i din närhet som är beroende av alkohol, droger eller tabletter?

Vet du om att Åhus församling har personal som arbetar som gruppledare på Vändpunkten Kristianstad?

Då kommer nästa fråga:

Vet du vad Vändpunkten Kristianstad är för verksamhet?

I vår kommun finns cirka 6 000 personer som är beroende av alkohol, droger och tabletter. Runt dessa finns tre-fyra anhöriga som dag efter dag, månad efter månad, år efter år blir drabbade av någon annans missbruk. Det blir cirka 20 000 anhöriga i kommunen. Du är inte ensam!

Vi människor har en tendens att glömma oss själva och fokusera på att lösa andras problem. Du kan aldrig förändra den som är beroende, däremot kan du förändra dig själv. Många anhöriga har hittat ett sätt som fungerar, Vändpunkten.

Vändpunkten är en gruppverksamhet som vänder sig till alla som lever eller har levt nära personer med missbruk. Det är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och socialförvaltningen, man deltar anonymt och det sker ingen registrering. Det finns barn-, ungdoms- och vuxengrupp, varje grupp träffas 15 gånger per termin.

Vid intresse kontakta antingen Helene Eriksson, 044-24 68 07, helene.k.eriksson@svenskakyrkan.se eller Sabina Häggblom, 044-24 68 10, sabina.haggblom@svenskakyrkan.se från Åhus församling.