Valresultat i Åhus församling

Här hittar du valresultatet för Åhus kyrkofullmäktige.

Drygt 1 200 personer röstade. Valdeltagandet i Åhus var 15,75 procent, något mindre än 2017 då 16,84 procent av väljarna röstade. 

Det slutgiltiga resultatet till kyrkofullmäktige i Åhus församling ser ut så här:

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (s): 4  mandat (2017: 4)

Frimodig kyrka (FK): 3 mandat (2017: 1)

Öppen kyrka - en kyrka för alla (ÖKA): 18 mandat (2017: 20)

 

Läs mer på Svenska kyrkans hemsida:

Slutgiltigt resultat för val till kyrkofullmäktige 2021: Åhus församling