Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Jul i gemenskap i församlingshemmet

Välkommen på julfirande 24 december.

Julafton med gemensamt julfirande i Åhus 2018

12.30 Julbord och underhållning, Åhus församlingshem (slut 16.15).
16.30 Julbön, Mariakyrkan

Julbordet är gratis men har begränsat antal platser.

Anmälan senast 20 december till församlingsexpeditionen vardagar kl 10.00-12.00, tel 044-24 68 00 eller e-post ahus.forsamling@svenskakyrkan.se
Sent återbud/avanmälan till 0704-20 87 22

VÄLKOMNA!

hälsar Åhus försanling och Lions Club Åhus