Foto: Fredrik Sigurdsson

Uppdraget

Programförklaring

Ledord
Åhus församling delar Lunds stifts vision ”Bottna i nåden, skapa i världen” och vill med evangeliet som grund vara en öppen samhällsaktör.

Utifrån ledorden ÖPPENHET, NÄRVARO, HOPP skall Åhus församling fullgöra sin grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission.

Verksamheten skall
• präglas av öppenhet, vara lättillgänglig och rikta sig till alla
• möta människor där de befinner sig i ålder, erfarenhet och förmåga
• vara grundad i evangeliet om försoning, befrielse och framtid

(Texten är saxad ur Åhus församlings församlingsinstruktion.)