Ungdomskörfest i Åhus 10-12 maj

Varje år sedan 2005 arrangerar Sveriges Kyrkosångsförbund en nationell ungdomskörfest tillsammans med en lokal församling någonstans i Sverige och i år kommer de till Åhus!

Under tre dagar samlas cirka 250 ungdomar för hela Sverige för att sjunga tillsammans och uppleva en spännande helg med vår egen ungdomskör Con Moto.

För första gången leds festen av Lovisa Kronstrand Alinder, ny nationell körpedagog på kyrkosångsförbundet.

Sveriges Kyrkosångsförbund är Sveriges i särklass största körförbund för barn, unga och vuxna. Det är Svenska kyrkans eget körförbund sedan 1927.

 

Körer bidrar med kontaktytor och engagemang i församlingslivet, understryker Lovisa Kronstrand Alinder i en intervju med Kyrkans Tidning. Foto: Ray Leigh

Fredag 10 maj kl 14.00 Öppningsgudstjänst i Åhus S:ta Maria kyrka

Åhus församlings ungdomsklör Con Moto sjunger:
Instruments of your peace, Kirk and Deby Dearman
Erschallet, irh Lieser, JS Bach ur Kantate nr 172
Cantate Domino - Kanon efter Buxtehude, Paul Ernst Ruppel

Fredag 10 maj kl 19.00 Konsert med Nationella Ungdomskören (NUK) i Åhus S:ta Maria kyrka

Nationella Ungdomskören är en ungdomskör med medlemmar från hela Sverige. Kören har fokus på den klassiska ungdomskörtraditionen. Medlemmarna i kören ör mellan 17 och 27 år gamla och cirka 30-35 stycken.

Lördag 11 maj kl 13.15 på Torget i Åhus

Körfestens deltagare sjunger i samband med marknadslördagen.

Lördag 11 maj kl 18.00 Konsert i Åhus S:ta Maria kyrka

Konsert med Ungdomskörfestens deltagare.

Söndag 12 maj kl 11.00 Festhögmässa i Åhus S:ta Maria kyrka

Ungdomskörfesten avrundas med festlig körmedverkan i kyrkan.