Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Taizémässa 22 september

Våra Taizémässor bygger på den gudstjänstform och på den musik som används vid klostret i Taizé.

Formen är enkel och bygger på stillhet, bön och tystnad. Alla sitter framme i kyrkans kor. Nära, utan att vara påträngande. Koret är fyllt av levande ljus och i övrigt dämpad belysning.

Möjlighet till stilla bön och ljuständning finns vid varje tillfälle. Mässans höjdpunkt är, som alltid, när vi får ta emot Kristus i bröd och vin.

Sångerna är korta, melodiska och upprepas många gånger för att ge möjlighet att också låta sången bli till ditt hjärtas bön. Sångare ur Mariakören finns med för att bära den gemensamma sången.

Vi firar dessa mässor kl 18 en söndagskväll i månaden under terminerna, se mer under Gudstjänster.

Hösten 2019:

22/9 Åhus S:ta Maria kyrka

20/10 Åhus S:ta Maria kyrka

15/12 Åhus S:ta Maria kyrka