Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Åhus församling Besöks- och postadress: Torget 17, 29631 ÅHUS Telefon: +46(44)246800 E-post till Åhus församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sök studentstipendium

Det finns stipendium från Stiftelsen Skolfondskassan Åhus att söka senast 30 juni.

Du som är bosatt i Åhus församling och som nyligen tagit studenten har möjlighet att söka stipendium från Stiftelsen Skolfondskassan Åhus.

Årligen delar stiftelsen ut ett eller flera stipendier vars storlek beror av stipendiefondens avkastning. Summan har de senaste åren uppgått till mellan 10 000 och 25 000 kronor.

I första hand prioriteras sökande som tagit studenten innevarande år och som har handel och näring som inriktning för sina studier.

 

Ansökningsblanketter kan fås på församlingsexpeditionen eller laddas ner från denna sidan (se längst ner).

Ansökan skickas in till adressen: Stiftelsen Skolfondskassan, Torget 17, 296 31 Åhus.

Sista ansökningsdag 30 juni 2018.

För vidare information kontakta:

kyrkoherde Magnus Tyche

tel 044-24 68 01 eller

magnus.tyche@svenskakyrkan.se

Kort historik

Skolfondskassan bildades vid ett sammanträde i Åhus den 12 januari 1801. I protokollet kan man läsa att det fanns en uttalad önskan "att få en reglerad skolinrättning iståndsatt, till ungdomens undervisning i kristendomskunskap samt räkning och skrivning".

För den skull skänkte herr fältkamreren och tullförvaltaren Johan Schaar och kofferdikaptenerna Nils och Måns Mauritsson tillsammans 16 riksdaler och 32 skilling Riksgäldsmynt. Kassan kom att fortsättningsvis ta emot bidrag från enskilda Åhusbor.

Efter 1842 års folkskolestadga, då obligatorisk skolgång påbjöds, fortsatte den privata skolan och fick en särskild inrktning att "meddela barnen en allmän, humanistisk kunskap, för att utbildas för handel eller näringar eller i allmänhet de yrken vartill en sådan kunskap erfordras".

Skolan upphörde 1920 och de medel som då fanns i kassan fördes över till förvaltning av Stiftelsen Skolfondskassan Åhus. Avkastningen av kapitalet används huvudsakligen till utdelande av stipendier för fortsatt utbildning, efter genomgång av gymnasium, till elever från Åhus församling, med företräde för dem som avser studera handel och näring.

Stiftelsens ledamöter:
Kristster Asplund, Claes Bergkvist, Magnus Bolmstrand, vice ordförande, Per Malmberg, kassör, Kristina Persson, Mimi Rikardsson, Erland Stiber och Magnus Tyche, ordförande.