Åhus församling

Prata med oss

Kontakt

Åhus församling Besöksadress: Torget 17, 29631 ÅHUS Telefon: +46(44)246800 E-post till Åhus församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

SOFIA-FÖREDRAG 22 NOVEMBER

"Kallad till präst" - möt Per-Ludwig Andersson 22 november kl 19.00.


Välkommen till vår föreläsningsserie Sofia, humanistiskt forum för Tro, Kultur och Vetande.

 

Boka in följande onsdagskvällar under hösten 2017:

25 oktober:

Luthersk människosyn - vad betyder den i dag?

Föreläsare: Eva-Lotta Grantén, TD.

Med reformationen och humanismens genombrott förändras synen på människan, hennes förmåga, vilja och möjligheter. För Luther var människan samtidigt rättfärdig och syndare, hennes vilja samtidigt fri och trälbunden. Vad menade han egentligen och vad finns kvar i vår tid av detta synsätt?

 

8 november:

Dag Hammarskjöld – FN:s generalsekreterare och kristen mystiker

Föreläsare: Carl-Henrik Henriz

Dag Hammarskjöld var svensk nationalekonom, jurist, adelsman, ämbetsman, diplomat och författare. Från 1953 fram till sin död var han FN:s generalsekreterare. Vidare var han ledamot av Svenska Akademien från 1954 och tilldelades postumt Nobels fredspris 1961.

Vid Dag Hammarskjölds död fann man en lösbladspärm med titeln Vägmärken. Det var en samling maximer och fria verser. Hammarskjöld kallade samlingen för en dagbok, eller vitbok, "rörande mina förhandlingar med mig själv – och Gud". Vägmärken har blivit utgivet flera gånger. Texterna är små notiser om icke namngivna människor, om Gud, moral och livsinsikter.

Carl-Henrik kåserar kring Dag Hammarskjölds liv och gärning med hjälp av unika inspelningar från bland annat USA. Han läser även ur Hammarskjölds märkliga bok Vägmärken.

 

22 november:

Kallad till präst

Föreläsare: Per-Ludwig Andersson

Per-Ludwigs Anderssons väg till prästyrket har gått via vistelse i Ghana och vidare genom en muslimsk familj. Kom och lyssna till hans spännande berättelse om vad som lett till att han idag är präst i Åhus församling.

 

 

6 december:

Poul Helgesen – reformivraren som inte önskade reformation

Föreläsare: Sinikka Neuhaus, TD

Poul Helgesen var munken och författaren som stod mitt i de stora förändringarna det danska samhället genomgick under tidigt 1500-tal. Han var kritisk till mycket i den katolska kyrkan och ivrade för reformer men han var också kritisk till de reformer som flera av hans lärjungar kom att driva – det reformatoriska projektet.

 

 

Onsdagar, udda veckor, kl 19-20 i Åhus kyrkas Glaspaviljong

Föreläsningarna är kostnadsfria och arrangeras av Åhus församling i samarbete med Folkuniversitetet.

Välkommen!