Skapakonfirmation

Konfirmandgrupp för dig som tycker om att skapa själv.

Vi har roligt med färg o form; lera och papper; ljud och rörelse; bild, film och foto. Livet och tron kan gestaltas med så många olika uttryckssätt.
Detta är konfagruppen för dig som vill använda din kreativitet och fantasi i dikt o musik, drama och samtal.

Upplägg

Vi kommer alldeles i början av hösterminen ha ett helgläger. Därefter ses vi ungefär
varannan vecka på onsdagar. Oftast i församlingshemmet.
Det kommer ett par läger till under vårterminen, både med övernattning och som
dagläger.

Upptakt

I september för alla konfirmander.

Konfirmation

I maj 2021 i Mariakyrkan i Åhus.

Kostnad

Församlingen står för hela kostnaden.