Skapa-Uppleva-gruppen

Konfirmandgrupp för dig som tycker om att skapa själv.

Detta är en konfagrupp för dig som vill använda din kreativitet och fantasi i bild, drama, samtal och andra skapande metoder. Livet och tron kan gestaltas med så många olika uttryckssätt. Gillar du att uppleva något med alla dina sinnen? Vi kommer att ha vissa träffar ute, där vi vandrar, gör upp eld och använder stormkök.

Upplägg

Vi träffas ungefär varannan vecka, på onsdagar 15.30–18.30 i församlingshemmet. Under hösten planerar vi för ett helg/dagläger och till våren ytterligare läger.

Start

Konfaläsningen startar:    Ett mail till vårdnadshavare kommer med mer information innan start.

Konfirmation

i Mariakyrkan i Åhus.

Kostnad

Församlingen står för hela kostnaden.