Resor till Taizé

Den lilla byn Taizé på den franska landsbyggden domineras nästan helt av det ekumeniska klostret som vuxit sig allt större här sedan 1940-talet.

Broder Roger grundade då en gemenskap av unga män som samlades kring bönen och arbetet för att hjälpa andra. Bland annat gömdes här judiska flyktingar som klarade sig undan förföljelsen under kriget. Idag samlas varje år mer än 100 000 ungdomar och unga vuxna för en vecka av delande, bön och gemenskap.

_____________________

En pilgrimsfärd för tillit på jorden

Tankar av präst Fredrik Sigurdsson

Taizé har kommit att bli vår tids kanske viktigaste pilgrimsmål. Hit vallfärdar unga människor från alla världens hörn för att samlas i enkel bön och gemenskap. Alla är välkomna oavsett vilken kyrklig bakgrund man har. För många unga, inte minst för många svenska ungdomar, har återkommande besök hos bröderna i Taizé blivit en viktig del i deras andliga puls.

Vad är det som gör Taizé så unikt? Varför reser vi 180 mil från Åhus när det finns så många vackra kyrkor och viktiga pilgrimsmål på närmare håll? Jag vill spalta upp tre saker som gör tillvaron i Taizé unik:

1. Kroppsligt – andligt. Den som kommer till Taizé slås av den glädje och uppsluppenhet som finns. Det är folkliv och fest när ungdomar kommer samman. Den som väntar sig ett stilla klosterområde blir nog lite snopen när det snarare påminner om ett stort festivalområde. Men när så de fyra lockorna ringer så avbryts allt och alla strömmar in till kyrkans stillhet och bön. 

Dagens tre böner är en självklar utgångspunkt i livsrytmen i Taizé. Det andliga perspektivet genomsyrar allt. Allt ifrån det frivilliga bidrag för mat och husrum där alla får betala det de kan till korsgudstjänstens knävandring fram till det heliga korset. Andligt och kroppsligt, sida vid sida, så fullständigt naturligt. 

2. Enkelhet – i bönen. Alla som varit på en gudstjänst i Taizéanda vet att formerna är enkla. Här krävs inga förkunskaper i liturgi. Allt är bön; sångerna, bönerna, tystnaden. Det finns varken någon direkt början eller slut på gudstjänsterna. Sångerna är enkla och upprepande, med kraftfulla ord som blir till din och min djupa bön. 
Tystnaden är viktig. Varje gudstjänst har en tystnad på tio minuter. Tänk er 5 000 ungdomar som är tysta samtidigt – det är en upplevelse. Man måste inte prata, stoja eller lyssna på musik för att vara tillsamman.

– i livet. Det liv man lever under veckan i Taizé är i sanning enkelt. Boendet, tält eller enkla baracker, maten – typ en liten skinkbit, kokta grönsaker, kex, yoghurt, en frukt och vatten. Allt serverat i en väldig fart på nötta plasttallrikar, samlingsplatser, material – allt är enkelt. Enkelheten praktiseras dels i solidaritet med fattiga människor men också som ett alternativ till vår materialistiska livsstil. Ungdomarna ser att man klarar sig med mycket mindre; ingen TV, ingen dator eller mobiltelefon. Istället får det verkligt viktiga i livet komma fram; relationerna, det goda samtalet, bönen.

3. Tillit – till Gud. Den bild av Gud som målas ut i bibelstudier och samtal är odelat positiv. Gud är inte den arga och straffande guden utan den älskande Fadern. Ett citat som ofta används är: ”Gud kan inget annat än att älska.” Guds kärlek bryter genom världens hat och bönen lockar oss till en relation till denne kärleksfulle Gud. Tro är inte främst att hålla något för sant eller troligt utan tro, i Taizés definition, handlar om tillit. Tro är att följa Kristus, att leva i en befriande relation med Gud själv.

– till människan. Vår egen förmåga och vårt ansvar är viktigt att se. Det du och jag gör betyder något. Genom tron på människans inneboende goda vilja som kan förlösas i bönen och sången kan du och jag bli mer omvärldsorienterade och ansvarstagande. Bröderna i Taizé har alltid kämpat för fattiga och förtryckta människor (läs gärna historik och mycket mer på Taizés egen hemsida: www.taize.fr).

Din och min övertygelse måste också komma andra människor till godo. Det får inte stanna vid ett navelskådande. Vår tro kan få konsekvenser, nu, inte sedan när jag är lite mer ”färdig” troende, utan nu. Alla kan göra något för att sprida kärleken, hoppet och tilliten. Du och jag är ute på en pilgrimsfärd för tillit på jorden.

Resorna fortsätter. Vi som arbetar i församlingen vill fortsätta att verka för att våra ungdomar ska få möjlighet att komma till Taizé. För dig som är lite mer vuxen och 30 fyllda så finns det ändå möjlighet att komma dit. 

Bröderna tar varje vecka emot ett mindre antal vuxna som får bo och verka lite mer avskilt ifrån ”de stora massorna”. Är du på resa genom kontinenten så varför inte ta chansen att uppleva något nytt?! Du blir inte besviken.