Foto: Karin Hallengren

Nya lindar på kyrkogården

Kyrkogården i Åhus håller på att ändra utseende. Nya träd i långa rader har planterats för att växa där i flera hundra år framöver.

Det är närmare ett 100-tal träd som under en tioårsperiod har försvunnit på kyrkogården i Åhus, främst på grund av almsjukan. Träd för träd har fått plockas ner och behovet av nya har vuxit sig stort.

Nu skapas en ny allé bakom minneslunden på den vänstra sidan av infarten till kyrkogården. Skogslinden, med det latinska namnet Tilia cordata, gör entré.

- Lindarna är cirka två och en halv meter höga och av bästa kvalité, säger Ola Olbers, kyrkogårdsvaktmästare, som tillsammans med Anders Carlsson gräver och planterar träd efter träd.

-Vi eftersträvar att återskapa arkitektens ursprungliga tanke med platsen och planterar lindarna med sju till nio meters mellanrum.

Ola Olbers med en av de nya lindarna. Foto: Karin Hallengren

Först i en dubbelsidig allé, därefter en enkelallé utmed järnstaketet för att sedan återigen bli dubbelsidig. Målsättningen är att skapa rum inne på den 4,5 hektar stora kyrkogården. Samtidigt måste man tänka på skötseln av träden och framkomligheten för maskinerna.

- Skogslinden blir 10-12 meter hög, när den är färdigväxt om cirka 40 år, och har en livslängd på 200-300 år, berättar Ola Olbers.

Länsstyrelsen har beviljat tillstånd och Flyinge Plantskola har levererat träden. Offerter har tagits in från fem olika leverantörer och Flyinges kvalitet på träd och servicekänsla var bäst.

- Förr i tiden var det alltid en trädkrans runt kyrkogårdarna och det är synd när så gamla träd bara dör, säger Anders Carlsson, kyrkogårdsvaktmästare.

Fortfarande är det fler almar som måste bort. De står bland annat vid kapellet på kyrkogården. Allt som allt är det 59 nya träd som ska planteras, där ibland två tulpanträd, två plantan, åtta rödek och fyra bohuslindar.

Karin Hallengren

Publicerad 2014-02-11

Skogslindarna från Flyinge Plantskola är:

E-plantor

Utvalda för svenskt klimat

Sjuka almar ersätts av skogslindar. Foto: Karin Hallengren

Artäkta respektive sortäkta

Provodlade i Sverige

Svenskodlade

Friska plantor