Mia Snecker diakon i Åhus

Församlingen dubblar styrkan i höst.

Mia Snecker har under ett års tid vikarierat på församlingspedagogtjänsten i Åhus församling.

- Ett år med mycket glädje, fina möten och nya kunskaper har jag fått till mig.

Symboliskt halsband för en vigd diakon.

När vikariatet började lida mot sitt slut så öppnades en ny dörr. Från den 30 juli kommer hon att vara anställd som diakon i församlingen.

- Detta gläder mig mycket,  eftersom det är min profession.

- Jag fortsätter att arbeta med ungdomarna i församlingen men kommer även att ses i andra sammanhang såsom på måndagscafé, i diakonigruppen, vid andakter på våra äldreboende och bland människor som på olika sätt far illa i vårt samhälle.

Mia Snecker har ett hjärta som klappar för diakonin och att få se andra människor växa är något som ger henne så mycket energi. 

Mia Snecker är diakon i Åhus församling från 30 juli.