Lukaspassionen 17 mars

Öppen repetition 14 mars. Varmt välkommen!

I påsktider är det tradition att framföra passionsdramat om Jesu sista dagar i musikalisk form.

Lukaspassionen av tonsättaren Rolf Martinsson och författaren Göran Greider är en samtida tolkning av passionstexten i Lukasevangeliet, samtidigt som den följer samma tradition som de välkända Johannes- och Matteuspassionerna av J S Bach.

Historien berättas med hjälp av en evangelist som återger bibeltexten, men vi får också stifta bekantskap med Jesus, Pontius Pilatus, lärjungen Simon och andra röster ur texten. Kören agerar både åhörare på Olivberget, rådsherrar och arg folkmassa efter behov.

Det är kören Trekvart, instrumentalister och solisterna Ann-Margreth Nyberg och Fredrik Sigurdsson under ledning av Ulrika Faijermo som levandegör påskens drama den 17 mars kl 18.00 i Yngsjö kapell.

Öppen repetition

Den 14 mars klockan 19.00 arrangeras en öppen repetition med Trekvart i Åhus församlingshem inför söndagens framförande av ”Lukaspassionen”. Körmedlemmarna ger smakprov på musiken och berättar om verket. Magnus Tyche berättar om Lukasevangeliet. Vi bjuder på kaffe.

Varmt välkommen! Fri entré.