Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkorenovering

Kyrkan renoveras men är hela tiden öppen för allmänheten. Gudstjänst firas varje vecka och ingen behöver dra sig för att boka dop och vigslar.

Orgelläktaren skall få en ny färgsättning i två nyanser. Här har man provat med en färg som visade sig alltför mörk.

Renoveringen av S:ta Maria kyrka har nu gått in i sin avslutningsfas. Det är i den allra västligaste delen, närmast tornet, som renoveringsarbetet pågår. Här skall bland annat trägolvet på tre mindre ytor tas bort och ersättas med kalksten.

- De här lite upphöjda trägolven är kvar från när det stod bänkar ända ner till tornväggen. När vi nu lägger kalksten får vi ett mycket mera enhetligt rum i den här delen av kyrkan, säger kyrkoherden Magnus Tyche. Här vill vi lyfta fram medeltidskaraktären så att man ska få lite känsla av hur kyrkan såg ut en gång i tiden. Här finns ju de bevarade kalkmålningarna, ett ursprungligt fönster och väggarna och pelaren som här inte slätputsade som i övriga delar av kyrkan. Och som sagt, inga bänkar.

Sedan 1 mars 2018 och cirka ett år framåt pågår renoveringen av Åhus S:ta Maria kyrka.

Inledningsvis flyttades församlingens verksamhet ner till delen närmast tornet, som ofta benämndes "Lillkyrkan" och där alla förrättningar och gudstjänster pågick som vanligt fram till vecka 45 i början av november, då etapp ett var klar.

Under veckorna därpå, till och med 22 november, fick kyrkan vara helt stängd för att renoveringen skulle kunna ”byta plats” från den främre till den bakre i delen. Högmässan 18 november fick hållas i församlingshemmet. Från och med vecka 48 2018 är det nu koret som används för verksamheten.

Bänkarna bars redan från början ut från kyrkan för vidare transport till Hjärsås - där de målats om och förvaras tills dess att renoveringen är klar. Kyrkobesökarna sitter under tiden på stolar.

Vid upptagningen av golvet i koret kom det fram två stora gravhällar, som är i gott skick. De ligger som lock på gravvalv under golvet. Länsstyrelsen får avgöra om de kan ligga i golvnivå framöver.

Enligt planen ska hela renoveringen vara klar i slutet av februari 2019 och ett återuppöppnande ska uppmärksammas med bland annat biskop Johan på plats den 14 april.

Då ska de sotiga inneväggarna vara rengjorda och ommålade, nya radiatorer ha monterats under bänkarna, delar av golvet inne i kyrkan ha rätats upp samt rost och sprickor i fönstren vara åtgärdat. Dessutom ska vapenhuset vara uppfräschat och en permanent rullstolsramp färdigbyggd.

Kostnaden för renoveringen är beräknad till 19-20 miljoner kronor, varav Åhus församling erhåller sex miljoner kronor i bidrag för de antikvariska arbetena.

 

 

Av hänsyn till de medeltida målningarna skall väggarna i kyrkans bakre del bara rengöras, inte kalkas i januari 2019.
Nykalkat på utsidan i augusti 2018.
Nu arbetas det både högkyrkligt och lågkyrkligt. Uppe i valven rengörs kalkmålningar och i golvet monteras värmekonvektorer. Varmt, rent och vackert ska det bli.
Koret ska vara kyrka från och med slutet av november, men fram till dess är det byggställningar och ommålning som gäller.