Meny

Kyrkorenovering

Kyrkorenoveringen under det senaste året är nu avklarad och kyrkan högtidligt återinvigd. Därmed firas gudstjänster som vanligt varje vecka, liksom att dop, vigslar, begravning, konserter och allt annat är som vanligt igen.

Ljus i taken och trimmat bildsystem.

Renoveringen av S:ta Maria kyrkaär nu klar. I den avslutande fasen var det i den allra västligaste delen, närmast tornet, som renoveringsarbetet pågick. Där skulle bland annat trägolvet på tre mindre ytor tas bort och ersättas med kalksten.

- De här lite upphöjda trägolven är kvar från när det stod bänkar ända ner till tornväggen. När vi nu lägger kalksten får vi ett mycket mera enhetligt rum i den här delen av kyrkan, säger kyrkoherden Magnus Tyche. Här vill vi lyfta fram medeltidskaraktären så att man ska få lite känsla av hur kyrkan såg ut en gång i tiden. Här finns ju de bevarade kalkmålningarna, ett ursprungligt fönster och väggarna och pelaren som här inte slätputsade som i övriga delar av kyrkan. Och som sagt, inga bänkar.

Sedan 1 mars 2018 och cirka ett år därefter har renoveringen av Åhus S:ta Maria kyrka pågått.

Inledningsvis flyttades församlingens verksamhet ner till delen närmast tornet, som ofta benämndes "Lillkyrkan" och där alla förrättningar och gudstjänster pågick som vanligt fram till vecka 45 i början av november, då etapp ett var klar.

Under veckorna därpå, till och med 22 november, fick kyrkan vara helt stängd för att renoveringen skulle kunna ”byta plats” från den främre till den bakre i delen. Högmässan 18 november fick hållas i församlingshemmet. Från och med vecka 48 2018 var det koret som användes för verksamheten.

Bänkarna bars redan från början ut från kyrkan för vidare transport till Hjärsås - där de målats om och förvarats tills dess att renoveringen var klar. Kyrkobesökarna satt under tiden på stolar.

Vid upptagningen av golvet i koret kom det fram två stora gravhällar, som är i gott skick. De ligger som lock på gravvalv under golvet. Länsstyrelsen får avgöra om de kan ligga i golvnivå framöver.

Enligt planen skulle hela renoveringen vara klar i slutet av februari 2019 och ett återuppöppnande uppmärksammas med bland annat biskop Johan på plats den 14 april.

Då ska de sotiga inneväggarna vara rengjorda och ommålade, nya radiatorer ha monterats under bänkarna, delar av golvet inne i kyrkan ha rätats upp samt rost och sprickor i fönstren vara åtgärdat. Dessutom ska vapenhuset vara uppfräschat och en permanent rullstolsramp färdigbyggd.

Kostnaden för renoveringen är beräknad till 19-20 miljoner kronor, varav Åhus församling erhåller sex miljoner kronor i bidrag för de antikvariska arbetena.

 

 

Håltagning för ledstång till ramp.
Förbättrat ljudsystem kräver hörselskydd?
Nymålade kyrkbänkar. Till vänster skymtar en provbit av de nya bänkdynorna. Psalmböckerna får sin plats i ryggstödet på bänken framför och psalmbokshyllorna har fått en högre kant i mars 2019.
Orgelläktaren får ny färgsättning i två nyanser. Här har man provat med en färg som visade sig alltför mörk.
Av hänsyn till medeltida målningar har väggarna i bakre delen bara rengjorts, inte kalkats.
Nu arbetas det både högkyrkligt och lågkyrkligt. Uppe i valven rengörs kalkmålningar och i golvet monteras värmekonvektorer. Varmt, rent och vackert blir det.
Koret skulle vara kyrka från och med slutet av november, men innan dess var det byggställningar och ommålning som gällde.
Nykalkat på utsidan i augusti 2018.