Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Åhus församling Besöks- och postadress: Torget 17, 29631 ÅHUS Telefon: +46(44)246800 E-post till Åhus församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkofullmäktige 20 november

Kyrkofullmäktige i Åhus församling sammanträder i församlingshemmet den 20 november 2017 kl 18.00.

KALLELSE

Nya kyrkofullmäktige i Åhus Församling kallas härmed till sammanträde måndagen den 20 november 2017 kl 18.00 i församlingshemmet.

Kallelse utsändes till ersättarna för kännedom.

Ordinarie ledamöter anmäler ev. förhinder i första hand till sin gruppledare och i andra hand till kyrkofullmäktiges sekreterare, Pernilla Olsson, pernilla.olsson@svenskakyrkan.se

Efter mötet sker en kort visning av Åhus kyrka med en genomgång av kommande kyrkorenovering, därefter serveras kaffe och tårta i paviljongen.

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

2. Upprop

3. Ang sammankallande

4. Fastställande av dagordning

5. Val av justerare jämte beslut om tid och plats för justering

6. Val av ordförande för kyrkofullmäktige för mandatperioden 2018-2021

7. Val av förste vice ordförande för mandatperioden 2018-2021

8. Val av andre vice ordförande för mandatperioden 2018-2021

9. Bestämmande av antal ledamöter i valberedningen

10. Val av ledamöter i valberedningen för mandatperioden 2018-2021

11. Val av ordförande i valberedning för mandatperioden 2018-2021

12. Val av vice ordförande i valberedning för mandatperioden 2018-2021

Mötet ajourneras, valberedningen sammanträder.

Förhandlingarna återupptas

13. Val av två ordinarie revisorer för granskaning av räkenskapsåren 2018-2021

14. Val av två revisorersättare för granskning av räkenskapsåren 2018-2021

15. Val av auktoriserad/godkänd revisor och revisorersättare

16. Bestämmande av antal ledamöter i kyrkorådet för mandatperioden 2018-2021

17. Bestämmande av antal ersättare i kyrkorådet för mandatperioden 2018-2021

18. Val av ordinarie ledamöter i kyrkorådet för mandatperioden 2018-2021

19. Val av ersättare i kyrkorådet för perioden 2018-2021

20. Bestämmande av ordning för ersättares inträde i kyrkorådet

21. Val av ordförande i kyrkorådet för mandatperioden 2018-2021

22. Bestämmande av antal vice ordföranden i kyrkorådet för mandatperioden 2018-2021

23. Val av 1:e vice ordförande i kyrkorådet för mandatperioden 2018-2021

24. Val av 2:e vice ordförande i kyrkorådet för mandatperioden 2018-2021

25. Bestämmelse av antal ledamöter i valnämnden för perioden 2018-2021

26. Val av ledamöter i valnämnden för perioden 2018-2021

27. Val av ordförande i valnämnden för mandatperioden 2018-2021

28. Val av vice ordförande i valnämnden för mandatperioden 2018-2021

29. Val av representant i Arbetsgivarkonferensen för mandatperioden 2018-2021

30. Val av ersättare i Arbetsgivarkonferensen för mandatperioden 2018-2021

31. Beslut angående ordinarie sammanträdesdagar och tidpunkt härför under år 2018

32. Sammanträdet avslutas

 

Inbjudan att deltaga i Gudstjänsten den 14/1 2018 i St. Maria Kyrka där de nyvalda ledamöterna kommer att hälsas välkomna.

 

Ann Kristin Bertilsson
Ålderspresident