Välkommen med som KUL-are

Hej hopp ungdom/ung vuxen!

Den här bilden på KUL-arna togs vid höstterminstarten 2018, från vänster Emma, Emma, Elinore, Viktor och Evelina.

Om KUL
KUL-are blir man efter konfirmationen. Då finns det möjlighet att vara fortsatt aktiv i Åhus församling. Bland annat erbjuder vi ett ledarprogram för unga ledare som kallas KUL, Kyrkans Unga Ledare. 

Programmet innehåller en rejäl grundutbildning i ledarskap samt en praktisk del där deltagarna får vara med som ledare i flera av församlingens grupper och samlingar. Uppgifterna varieras efter deltagarens förmåga och intresse.

Kul är självklart även mottot för utbildningen och samlingarna. Som ung ledare ger vi dig också möjlighet att följa med på församlingens läger till ett förmånligt pris. 

 

För information - kontakta Helene Eriksson,
via e-post helene.k.eriksson@svenskakyrkan.se eller telefon 044-24 68 07.