Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kören Trekvart

Blandad kör med tjugotalet medlemmar som medverkar i gudstjänster och vid andra musikaliska tillfällen.

Kören Trekvart.

Kören har ett fast antal platser och nyrekrytering görs när det blir en plats ledig.

Körledare är Ulrika Faijermo, kantor i Åhus församling:
ulrika.faijermo@svenskakyrkan.se eller tel. 044-24 68 05.