Konfirmationer 2018

2 juni: grupperna Uppleva/Skapa.

Uppleva- och skapakonfirmanderna 2018.

Lördagen den 2 juni var det konfirmation i Yngsjö kapell både kl 11.00 och kl 14.00.

Uppleva- och Skapa-konfirmanderna, 27 stycken som delats in i två grupper, hade träffats vissa torsdagar och varit på läger.

Präst för ena gruppen var Susanna Englund (till vänster) och församlingspedagog Mia Snecker. Präst för den andra gruppen var Tanja Borchard (till höger) och församlingspedagog Mia Snecker.

Taizégruppen 2018.

Lördagen den 19 maj var det konfirmation på Åhusgården.

Taizékonfirmanderna i Åhus församling var 10 stycken och gruppen avslutade med en resa till klostret i Taizé, Frankrike.

Präst var Tanja Borchardt och konfaledare Helene Eriksson.

Fotbolls- och handbollsgruppen 2018. Foto: Micke Ovesson/Mixofoto

Lördagen den 14 april var det konfirmation i Yngsjö kapell.

Fotbolls- och handbollskonfirmanderna blev vårens första grupp, av de tre olika konfirmandgrupperna. Det var 12 konfirmander, alla lovande bolltalanger från de respektive klubbarna på orten.

Präster var Magnus Tyche och Per-Ludwig Andersson och konfaledare Helene Eriksson.