Konfirmationer 2017

Uppleva- och skapakonfirmanderna 2017. Bild: Micke Ovesson/Mixofoto

Lördagen den 1 juli var det konfirmation i Åhus S:ta Maria kyrka.

Uppleva- och Skapa-konfirmanderna, 19 stycken, hade träffats vissa torsdagar och varit på läger.

Präst var Susanna Englund (till vänster) och Per-Ludwig Andersson samt konfaledare Helene Eriksson.

Taizégruppen 2017. Bild: Micke Ovesson/Mixofoto

Lördagen den 3 juni var det konfirmation i Åhus S:ta Maria kyrka.

Taizékonfirmanderna var 29 stycken och gruppen avslutade med en resa till klostret i Taizé, Frankrike.

Präster var Magnus Tyche (till vänster) och Tanja Borchardt samt konfaledare Helene Eriksson.

Vardagsgruppen 2017. Foto: Micke Ovesson/Mixofoto

Lördagen den 6 maj var det konfirmation i Åhus S:ta Maria kyrka.

Denna gång var det Vardagsgruppen som konfirmerades. 15 ungdomar har träffats regelbundet under höst- och vårterminerna, men har också varit på läger.

Präst var Susanna Englund (till vänster) och Tanja Borchardt samt konfaledare Fredrik Lindblad.

Fotbolls- och handbollsgruppen 2017. Foto: Micke Ovesson/Mixofoto

Lördagen den 22 april var det konfirmation i Åhus S:ta Maria kyrka.

Fotbolls- och handbollskonfirmanderna blev vårens första grupp, av de fyra olika konfirmandgrupperna. Det var 18 konfirmander, alla lovande bolltalanger från de respektive klubbarna på orten.

Präst var Magnus Tyche och konfaledare Helene Eriksson.