Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konfirmationer 2014

Vardagskonfirmander 2014. Fotograf Micke Ovesson/Mixofoto

Vardagskonfirmanderna

Lördagen den 10 maj var det konfirmation i Åhus kyrka.

Gruppen Vardagskonfirmanderna med 13 deltagare hade sin konfirmation. Präst Magnus Persson och diakon Sabina Hägglund har varit deras ledare med hjälp av assistent Helene Ericsson och unga ledare Emma Stolt och Anna-Greta Johansson.

Många anhöriga och släktingar hade kommit till kyrkan, som var välfylld, när konfirmanderna "redovisade" sina tankar kring Tro, hopp och kärlek med utgångspunkt från Korintierbrevet i Bibeln.

Lördagens kollekt blev 2 166 kronor, som går till Svenska kyrkans internationella arbete i projekt P90 Colombia.

Taizékonfirmander 2014. Fotograf Micke Ovesson/Mixofoto

Taizékonfirmanderna

Nu är de konfirmerade, Åhusungdomarna som nyss var i Taizé!

Pingstafton, lördagen den 7 juni, blev en fin upplevelse i kyrkan som grand finale på två läsårs gemenskap.

Präst Magnus Persson och församlingsassistent Helene Eriksson höll i konfirmationsgudstjänsten och ungdomarna medverkade. Deras resovisning omfattade fyra delar: tiden före resan, bröderna i Taizé och resan/upplevelsen. Den fjärde gruppen gav några kloka ord till församlingen.

All lycka och framgång i fortsättningen önskar vi er - Guds välsignelse!

Uppleva- och skapakonfirmander 2014. Fotograf Micke Ovesson/Mixofoto

Uppleva-skapa-konfirmanderna

Det blev dubbelt upp när Uppleva-skapa-konfirmanderna hade sin konfirmation i Åhus kyrka 28 juni.

Det fick hållas två konfirmationsgudstjänster, en klockan 11 och en klockan 14, för att alla skulle få plats. Prästen Susanne Englund har haft ett 30-tal ungdomar i undervisningen under hösten och våren. I gudstjänsterna medverkade från Åhus församling även Peter Åkesson och Helene Eriksson.

Konfirmanderna i Uppleva-skapa-gruppen har bland annat cyklat dressin, paddlat kanot och ridit islandshästar. Under träffarna har de skapat konst i olika former, tavlor, tittskåp, med mera.

På bilden syns dessa underbara ungdomar har konfirmerats i S:ta Maria kyrka den 28 juni.
De gjorde ett bra jobb i kyrkan med redovisning och presentation av sina respektive arbeten och gav ett imponerande intryck på sina anhöriga och gäster.

Deras konstutställning visades i kyrkans tornrum under en vecka.