Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konfirmationer 2013

Uppleva och skapa-konfirmanderna hade sin konfirmationsgudstjänst i Åhus kyrka den 29 juni och därmed hade årets samtliga grupper i Åhus församling genomfört sina konfirmationer.

Uppleva och skapa-konfirmanderna 2013.
Uppleva- och Skapakonfirmander 2013. Bild: Lars-Erik Folkesson

Uppleva och skapa-konfirmanderna har träffats en gång per månad under september-maj 2012-2013. Tre gånger har de varit på helgläger för att uppleva något speciellt, som att bo i vindskydd, paddla kanot och rida islandshäst. Under fem dagar har de elva deltagarna också gjort heldagsutflykter i Skåne. Konfirmationsgudstjänsten lördagen den 29 juni leddes av präst Susanne Englund.

Taizékonfirmander 2013.

Den 18 maj, pingstafton, var det dags för vårens andra konfirmationsgudstjänst i Åhus kyrka. Då var det deltagarna i Taizégruppen, som varit på besök i klostret i Frankrike, som konfirmerades. Gruppen var detta året den största med 31 deltagare. Präst var Magnus Persson.  

Vardagskonfirmander 2013.

Vardagskonfirmanderna är den grupp konfirmander i Åhus församling, som träffats regelbundet under läsåret 2012-2013. De var tretton deltagare och lördagen den 27 april hölls konfirmationsgudstjänsten med präst Magnus Persson och församlingspedagog Peter Åkesson.