Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Händer i våra kyrkor

Välkommen till Åhus församling!

24 mars Marie Bebådelsedag

11.00 Åhus S:ta Maria kyrka

Högmässa, präst Emma Mattsson, ”Hymns to the Virgin” med Oppmanna Vokalensemble. Kaffe i paviljongen

30 mars

20.15 Åhus S:ta Maria kyrka

Earth Hour, kören Joyful med solister och band

31 mars Midfastosöndagen

11.00 Åhus S:ta Maria kyrka

Högmässa, präst Susanna Englund

7 april 5 sön i fastan

11.00 Åhus S:ta Maria kyrka

Gudstjänst, präst Magnus Tyche, Körglädje

14 april Palmsöndagen

11.00 Åhus S:ta Maria kyrka

Högmässa, biskop Johan Tyrberg, präster Magnus Tyche, Tanja Borchardt, Susanna Englund, Högtidligt återöppnande av kyrkan

 

 

Läs mer under fliken "Gudstjänster varje vecka".

Alla veckans gudstjänster annonseras även varje lördag i Kristianstadsbladet.