Högtidligt återöppnande

Det högtidliga återöppnandet av Åhus S:ta Maria kyrka samlade mycket folk.

I Palmsöndagens högmässa 14 april 2019 predikade biskop Johan Tyrberg samt medverkade församlingens präster, musiker och körer.