Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Högtidligt återöppnande 14 april

Det högtidliga återöppnandet av Åhus S:ta Maria kyrka samlade mycket folk.

I Palmsöndagens högmässa predikade biskop Johan Tyrberg samt medverkade församlingens präster, musiker och körer.