Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Högljudd gudstjänst 25 november

Välkommen till gudstjänster med extra mycket musik i höst! En gång återstår: 25 november med kören Joyful.

25 november Åhus S:ta Maria kyrka kl 11.00
Högljudd gudstjänst med Joyful.