Taizé 2021

Åhus församlings resa till Taizé i maj 2021 är ej genomförbar pga corona.

Åhus församling åker varje år till Taizé i Frankrike. Vem som helst i åldrarna mellan 17 (eller född -04) och 30 år kan följa med.

Grundpriset är 2 700 kronor och medlemmar i Åhus församling betalar 2 200 kronor.

I alla priser är anmälningsavgiften (300 kronor) inräknad. Man betalar alltså inget utöver.

Anmälan genom att mejla och betala in till Helene Eriksson:

helene.k.eriksson@svenskakyrkan.se

Anmälan ska innehålla: fullständigt namn, personnummer, adress och telefon.

Din anmälan är giltig först när du betalar in anmälningsavgiften 300 kronor till Åhus kyrkokassa, swish 123 311 2208 eller bankgiro 873-6209. OBS! Märk betalningen med ditt namn + Taizé.