Erik Hansson från Åhus i biskopens ungdomsråd

Biskop Johan Tyrberg bjuder numera in ett gäng ungdomar från Skåne och Blekinge till några träffar per år på sitt kontor i Lund.

Det är viktigt att veta hur ungdomar tänker i vårt stift, resonerade biskopen. Vilka frågor och tankar är viktiga i deras liv? Hur tänker de kring tro och kyrka? Hur är livet på landsbygd och i stad?

Erik Hansson från Åhus församling är nu en av representanterna i detta ungdomsråd.

- Jag har varit med i Åhus församling så länge jag kan minnas, berättar Erik Hansson, men trappade upp mitt engagemang i samband med min konfirmation i Taizé i Frankrike.

- Biskop Johans ungdomsråd är det senaste i raden av mina kyrkliga åtaganden!

Erik är 18 år, arbetar som guide på The Absolut Company och ibland som kyrkvaktmästare i Åhus församling. Därtill är han styrelseledamot i Åhus Scoutkår, scoutledare för Vargarna, ung ledare i församlingen och i övrigt en mångsysslare och livsnjutare, som brinner för sin vackra hemort.

Han gick med i ungdomsrådet eftersom han i styrelsearbeten för scoutkåren och kyrkligt arbete upptäckt att det finns en generationsklyfta mellan yngre och äldre, som han gärna vill åtgärda.

- Ungdomsrådet är en fantastisk möjlighet att kunna göra ett sådant arbete; att både föra fram ungdomars frågor och lyssna till de äldres synpunkter och tankar, säger Erik Hansson.

- Mina förväntningar är att vi får trevliga och gemytliga möten tillsammans med biskopen, men också att vi går in med ett stort ansvar och allvar i det som behandlas. Jag tror att samtliga har ett genuint intresse för att lyssna till varandras synpunkter och hitta gemensamma slutsatser. Min erfarenhet är att resultatet då också blir det bästa!

 

 

 

Biskopens ungdomsråd

Det är viktigt att veta hur ungdomar tänker i vårt stift. Vilka frågor och tankar är viktiga i deras liv? Hur tänker de kring tro och kyrka? Hur är livet på landsbygd och i stad?

Hösten 2017 startade biskop Johan sitt första ungdomsråd. I rådet sitter 10 ungdomar i åldern 15-20 år. De kommer från olika delar av stiftet och mandatperiodern löper på ett år. Ungdomarna nomineras av sina hemförsamlingar och tas ut av biskopen. 

Rådet träffas tre gånger i Lund och samtalar om både sådant som ungdomarna själva vill lyfta, men också vad vi som kyrka behöver få ungdomarnas tankar kring.