Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

En ny Maria i S:ta Maria

Det är inte ofta man vet att man är med om ett historiskt ögonblick.

 Men vi som var med på gudstjänsten på Kyndelsmässodagen 2013 kunde vara säkra på vår sak. Då avtäcktes den nya imponerande Mariabild, som förhoppningsvis ska stå och blicka ut över sin kyrka i kommande århundraden.
De två konstnärerna, Vivianne E Rosqvist och Terese Holmberg, var på plats och förklarade några av sina tankar bakom konstverket.
Den moderna Maria blickar inte bara ner på sitt barn, utan också framåt och ut över världen, med samma utåtblick som vår tids kvinnor har i sina liv. I hennes mantel innefattas tolv kvinnor av olika etnicitet, för att spegla mångfald.
Fundamentet har Marias traditionella blå färg och pryds av symbolen för Helig Ande och tretton vattendroppar som utgår från denna. Dropparna symboliserar de tolv apostlarna och Maria själv.
På fundamentet sitter krokar. På dessa kommer en dopgåva att hängas upp var gång ett barn döps i församlingen. På Kyndelsmässodagen (på våren) och på Mikaelidagen (på hösten) kommer sen dopbarnen och deras föräldrar att bjudas in till gudstjänst för att ta emot sin gåva.
Kom till S:ta Maria och gör bekantskap med vår nya Maria-bild på plats! Ett fotografi gör aldrig rättvisa åt henne.
Vi är många som bara kan använda ett ord i vår beskrivning: "Magnifik!" Vi tror att du kommer att instämma.

Magnus Tyche

(Publicerad 2013-06-18)