Eftiskören

Eftis träffas tisdagar och onsdagar. Bilderna från veckans körövning utomhus, då vi "ställer om" istället för att ställa in.

Eftiskören är en del av församlingens Eftisverksamhet, för barn mellan 7-9 år. Vi hämtar vid skolan kl 13.00 och efter kören kan du som förälder hämta när du vill fram till kl 17.00.

Vi sjunger, fikar, leker och pysslar. Om du väljer tisdags- eller onsdagseftis förutsätts du vilja medverka de gånger kören sjunger i kyrkan, tre-fyra gånger per termin. Som körsångare är du viktig för laget!

Ansvariga för tisdags- och onsdagsgrupperna är Sophia Lindblad, sophia.lindblad@svenskakyrkan.se och Therése Axelsson Hydbring, therese.axelssonhydbring@svenskakyrkan.se

Vid frågor om kören, kontaka ledaren Ulrika Faijermo, kantor i Åhus församling via
e-post: ulrika.faijermo@svenskakyrkan.se eller tel 044-24 68 05.

 

Eftis-körövning i april 2020 - utomhus på grund av corona.