Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Svenska kyrkan i Åhus har bredd

Svenska kyrkan i Åhus är en aktiv och levande församling med ett brett utbud. Här har vi listat allt som händer och sker:

-Allhelgonakaffe på kyrkogården

-Andakter på vård- och omsorgsboenden

-Babyrytmik

-Begravning

-Bibelstudiegrupp

-Bibelvandring i kyrkan, åk F-3 

-Bibeläventyret, åk 4-6

-Boys Only-kör

-Diakonigrupp 

-Dop 

-Efter skolan – lågstadiebarn 

-Eftiskören, åk 1-3 

-Familjeaktiviteter under skollov 

-Födelsedagsfest för äldre 

-Gemenskapsdagar för äldre

-Gudstjänster 

-Hembesök 

-Internationella gruppen

-Joyful - gospelkör

-Jul i gemenskap 

-Julton för vård- och omsorgsboende

-Klädbytardag

-Konfirmationsundervisning 

-Konsertverksamhet 

-KUL – Kyrkans Unga Ledare 

-Kvintetten Fem röster 

-Källarklubben - mellanstadiebarn

-Körglädje

-Kören Trekvart 

-Lekmannakåren 

-Lektionsmedverkan vid skolprojekt 

-Leva Vidare - grupper för sörjande 

-Luciahögtid 

-Maria Nova-kören

-Mellankören Con Angelii, åk 4-6 

-Morgonvandring till havet 

-Måndagscafé 

-Nattvandring 

-Pilgrimsvandringar 

-Påskvandring, åk 7 

-Rullstolspromenader 

-Skolavslutningar 

-Sofia – föredragskvällar

-Sommarchill

-Soppluncher vår och höst 

-Studiebesök i kyrkan 

-Studiegrupp 

-Turistkyrka

- Taizémässa

-Ungdomsgruppen SKUTT 

-Ungdomskör Con Moto

-Vardagsmässa 

-Vigsel 

-Vårton för vård- och omsorgsboende 

-Vändpunkten - stöd för närstående till missbrukare 

-Öppna förskolan 

Samverkan: 

-Folkhälsorådet 

-Gärdskan 

-LIONS 

-Nätverk folkhälsa Åhus 

-Platsorganisation Åhus 

-Rotary 

-Spindelgruppen – skola, socialtjänst, polis 

-Åhus scoutkår 

-Ålakademin 

-m. fl.  

Åhus församling är med andra ord en bra bit av Åhus.

Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning och inkomst. Genom sitt arbete vill Svenska kyrkan minska ensamhet och utsatthet.

Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av detta sociala arbete.

8 923 personer i Åhus är medlemmar i Svenska kyrkan. Det är 77,4 procent av en folkmängd på 11 521 personer (enligt medlemsstatisk från Svenska kyrkan 2017-12-31).