Foto: Albin Hillert/Ikon

Utgångspunkter för arbetet

Som kyrka har vi ett uppdrag att ta ställning för de som lever i en utsatt situation och alltid värna människovärdet. Den extrema fattigdomen har halverats sedan 1990 men fortfarande lever mer än 700 miljoner människor i djup fattigdom. De flesta av dem finns i medelinkomstländer, det vill säga länder där det finns tillräckligt med resurser för att uppfylla alla människors rätt till exempelvis mat, utbildning och hälsa. Svenska kyrkans internationella arbete stöder därför organisationer i utvecklingsländer som på olika sätt arbetar långsiktigt med att bygga upp samarbeten inom lokalsamhällen, öka invånarnas inflytande och bidra till att de kan utkräva ansvar från myndigheter.

I Sverige finns ett liknande tankesätt. Mer akut hjälp kan ges i form av billiga måltider och matkassar men många församlingar arbetar framför allt med att ge stöd till enskilda individer i kontakten med socialtjänst och andra myndigheter för att värna deras rättigheter. Svenska kyrkan för även en löpande dialog med det offentliga i olika frågor som i grunden handlar om hur allas lika värde och hur rättigheter ska kunna garanteras.

sociala trygghetssystem och omfördelning av rikedom

För att kunna skapa jämlika samhällen behövs inte bara stöd till dem som halkat efter, utan också omfördelning från dem som har mest. Omfördelning kan till exempel ske genom skattesystemet, men också genom lagar och regler som tydliggör statens och företags ansvar, till exempel lönenivåer som går att leva på och andra villkor. En viktig del av en ekonomisk omfördelning är att införa skattefinansierade system för social grundtrygghet (mål 10.4). Svenska kyrkan har under flera år verkat för sociala trygghetssystem i utvecklingsländer som saknar detta (se mål 1 ) och har bland annat lyft fram Sveriges goda erfarenheter av en generell välfärd. Ladda ner en rapport vi tagit fram om detta.

Genom en granskning av ett stort antal sociala program runt om i världen har vi också visat att social trygghetssystem måste vara breda för att kunna nå de allra mest utsatta. Ladda ner en rapport om detta.