Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Arbete för hållbar energi i Sverige

Som helhet bidrog Svenska kyrkan under 2018 till produktion av förnybar energi genom egenproduktion av solenergi och direktinvesteringar i vind- och vattenkraft varav egenproduktionen uppgick till över 11 GWh. Utöver detta hyrde stiften ut mark till vind- och vattenkraftsproduktion samma år, vilket genererade 823 GWh förnybar energi.

En del av Svenska kyrkans kyrkor och andra fastigheter använder solpaneler för egen energiförsörjning och för försäljning till elnätet. Läs exempelvis om solsatsningen vid Vargöns kyrka

Som förvaltare av skog är Svenska kyrkan även en aktör inom den växande bioekonomin. Skogen har kommit att utgöra en allt viktigare råvara till förnybar energi och som ersättning till material som kräver stora mängder fossil energi när de tillverkas (till exempel cement och plast). Idag är Svenska kyrkan, genom stiften, Sveriges femte största förvaltare av skog. Grot, en restprodukter i form av grenar och trädtoppar från avverkningarna, används för att producera fjärrvärme. 

Läs mer om hur vi arbetar med klimatfrågorna under mål 13.