Foto: Ulrika Sodren/Ikon

Arbete för hälsa och välbefinnande i Sverige

Svenska kyrkans diakonala arbete kan ses som kyrkans välfärdsarbete. I begreppet välfärd innefattas då inte bara grundläggande materiella och ekonomiska aspekter som i Sverige garanteras av det offentliga. Välfärd rymmer också existentiella dimensioner som tro, mening, hopp och behovet av att ingå i ett sammanhang.

Svenska kyrkans gudstjänster och församlingsliv skapar möten och gemenskap, med Gud och med andra människor. Alla är välkomna att komma med sina erfarenheter och livsfrågor, här ges de existentiella och andliga frågorna utrymme.

I Svenska kyrkans församlingar finns kompetens för att ge stöd vid kris och sorgebearbetning till såväl enskilda som vid svåra samhällshändelser. Betydande insatser görs för att ge nyanlända och asylsökande stöd och ett socialt sammanhang, läs mer under mål 10. Svenska kyrkan förvaltar skog och mark som ofta utgör unika miljöer som bidrar till människors livskvalitet. Församlingarnas omfattande musik-och körverksamhet utgör en väsentlig del av samhällets samlade kulturutbud. Ytterligare ett område som berör hälsa och välmående är naturen och skogarna som Svenska kyrkan förvaltar och som är en källa till rekreation för många.

LÄS MER OM

Få hjälp och stöd
Arbete för migranters rättigheter
Människor och växter får gro