Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda 2030

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Arbete för hälsa och välbefinnande i Sverige

Svenska kyrkans diakonala arbete kan ses som kyrkans välfärdsarbete. I begreppet välfärd innefattas då inte bara grundläggande materiella och ekonomiska aspekter som i Sverige garanteras av det offentliga. Välfärd rymmer också existentiella dimensioner som tro, mening, hopp och behovet av att ingå i ett sammanhang.

Svenska kyrkans gudstjänster och församlingsliv skapar möten och gemenskap, med Gud och med andra människor. Alla är välkomna att komma med sina erfarenheter och livsfrågor, och ge de existentiella och andliga frågorna utrymme.

I Svenska kyrkans församlingar finns kompetens för att ge stöd vid kris och sorgebearbetning till såväl enskilda som vid svåra samhällshändelser. Betydande insatser görs för att ge nyanlända och asylsökande stöd och ett socialt sammanhang. Svenska kyrkan förvaltar skog och mark som ofta utgör unika miljöer som bidrar till människors livskvalité. Församlingarnas omfattande musik-och körverksamhet utgör en väsentlig del av samhällets samlade kulturutbud. Ytterligare ett område som berör hälsa och välmående är naturen och skogarna som Svenska kyrkan förvaltar och som är en källa till rekreation för många.

LÄS MER OM

Stöd till människor i kris
Insatser för asylsökande och nyanlända
Svenska kyrkans skogar