Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Svenska kyrkans skogar

Naturens betydelse för människans hälsa och livskvalitet är välkänd. Svenska kyrkan förvaltar ”ett grönt kulturarv”, dels på kyrkogårdar med gamla kulturmiljöer, dels som landets femte största förvaltare av skog. I detta arbete kan Svenska kyrkan främja människors välbefinnande och bidra till hälsosamma liv.

Vandring längs Sankt Botvids pilgrimsled. Foto: Daniel Claesson /Ikon

Stiften, som förvaltar skogen, har satt av cirka nio procent av arealen som går att bruka, för att skydda viktiga naturvärden och erbjuda möjligheter till rekreation. Alla stift deltar i programmet Skogen i skolan för att öka kunskapen och intresset för skogen bland barn. Ett annat exempel gäller ”grön rehabilitering” där man använder naturens förmåga att bidra till människors återhämtning i samband med stressrelaterad psykisk ohälsa. Läs till exempel om rehabiliteringsarbetet i Hedemora-Garpenbergs församling

Vandringsleder underhålls på kyrkans mark och i vissa stift arrangeras pilgrimsvandringar. Pilgrimsrörelsen är en turistverksamhet som expanderar starkt i många delar av världen. Den utmanar på flera sätt vår livsstil genom tystnad, enkelhet, långsamhet och andlighet.