Foto: Sean Hawkey/WCC/ACT

Svenska kyrkans påverkansarbete

Tillsammans med andra kyrkor verkar Svenska kyrkan för en hållbar klimatpolitik i Sverige, EU och globalt. Vi utgår från ett rättviseperspektiv och talar därför om klimaträttvisa. Klimaträttvisa utgår från det faktum att grupper och länder som redan är utsatta påverkas hårdast av klimatförändringarna, trots att de bidragit minst till uppvärmningen. I internationella sammanhang arbetar vi främst genom Kyrkornas världsråd och ACT-alliansen. Kyrkornas världsråd är ett ekumeniskt samarbete mellan 350 kyrkor som har en halv miljard medlemmar. Inom ACT samarbetar cirka 155 kyrkor och trosbaserade aktörer inom internationellt utvecklingsarbete i över 140 länder.

Svenska kyrkan arbetar även med andra religiösa företrädare i klimatfrågan. Inför FN:s klimatkonferenser i Marrakesh (COP22) uppmanade Svenska kyrkan, tillsammans med över 300 religiösa och andliga ledare från 58 länder, världens stater att omdirigera de globala kapitalflödena från fossila till klimatsmarta lösningar. Även inför och under klimatkonferensen i Katowice 2018 (COP24) verkade Svenska kyrkan och Diakonia för att världens stater ska agera nu, för klimaträttvisa.

Svenska kyrkan har också bidragit till att belysa hur klimatförändringarna påverkar de arktiska urfolkens livsförutsättningar och framtid. Se en kortfilm från konferensen i Storforsen.  

Öka finansiellt stöd

Svenska kyrkan har länge, tillsammans med andra trosbaserade organisationer, drivit att Sverige och andra höginkomstländer ska öka sitt finansiella stöd till klimatarbete i utvecklingsländer (delmål 13a). Sedan klimatmötet i Köpenhamn 2009 ligger ett löfte på bordet: från och med 2020 ska världens höginkomstländer bidra med minst 100 miljarder dollar om året till utvecklingsländernas klimatarbete. Behoven av finansiellt stöd för omställning och för att bygga motståndskraft är enorma.