Foto: Sean Hawkey/WCC/ACT

Svenska kyrkans påverkansarbete

Tillsammans med andra kyrkor verkar Svenska kyrkan för en hållbar klimatpolitik i Sverige, EU och globalt. Vi utgår från ett rättviseperspektiv och talar därför om klimaträttvisa. Klimaträttvisa utgår från det faktum att grupper och länder som redan är utsatta påverkas hårdast av klimatförändringarna, trots att de bidragit minst till uppvärmningen. I internationella sammanhang arbetar vi främst genom Kyrkornas världsråd och ACT-alliansen. Kyrkornas världsråd är ett ekumeniskt samarbete mellan 350 kyrkor som har en halv miljard medlemmar. Inom ACT samarbetar 130 kyrkor och trosbaserade aktörer inom internationellt utvecklingsarbete i 120 länder. 

Tillsammans har vi deltagit i förarbeten och verkat med uppmaningar vid alla klimatkonferenser sedan klimatkonventionen undertecknades i Rio 1992. I Marrakesh (COP22) uppmanade Svenska kyrkan, tillsammans med över 300 religiösa och andliga ledare från 58 länder, världens stater att omdirigera de globala kapitalflödena från fossila till klimatsmarta lösningar. Inför och under klimatkonferensen i Katowice 2018 (COP24) verkade Svenska kyrkan och Diakonia för att världens stater ska agera nu, för klimaträttvisa. Till Glasgow 2021 (COP26) förbereds både uppmaningar till beslutsfattare och aktiviteter för en bredare handlingskraft i klimatkrisen. 

Svenska kyrkan har också bidragit till att belysa hur klimatförändringarna påverkar de arktiska urfolkens livsförutsättningar och framtid. Se en kortfilm från konferensen i Storforsen.  

Öka finansiellt stöd

Svenska kyrkan har länge, tillsammans med andra trosbaserade organisationer, drivit att Sverige och andra höginkomstländer ska öka sitt finansiella stöd till klimatarbete i utvecklingsländer (delmål 13a). Behoven av finansiellt stöd för omställning och för att bygga motståndskraft är enorma. 

Läs ACT Svenska kyrkans  policybrief  om  klimatfinansiering och mänskliga rättigheter.

PÅVERKANSARBETE I SVERIGE 

Vartannat år granskar CONCORD Sverige politiska beslut på en rad områden och i vilken mån de bidrar till en hållbar global utveckling och redovisar det i  Barometer - Civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling.  ACT Svenska kyrkan har bidragit till CONCORDs barometer och kapitlet om klimatpolitiken