Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda 2030

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stöd till människor i kris

Genom Svenska kyrkans diakonala arbete finns mötesplatser och former för människor att tillsammans, och med utgångspunkt i sin egen inneboende förmåga, bearbeta svåra upplevelser och livssituationer. Det handlar till exempel om enskilda samtal/själavård och olika typer av grupper för sorgebearbetning (också kallade leva vidare-grupper). Särskilt stöd ges till föräldrar i form av familjerådgivning och samtal omkring föräldraskap.

Sinnesrogudstjänster enligt tolvstegsandligheten är vanliga i församlingarna för att stötta den som lever med någon form av beroendeproblematik. Svenska kyrkans församlingar har även ett varierat utbud av öppna mötesplatser för familjer och barn – öppen förskola, lek och sånggrupper samt subventionerade aktiviteter under sommarledigheten.

2016 besvarade jourhavande präst omkring 70 000 telefonsamtal. Bild: Magnus Aronson/Ikon

många för stöd genom jourhavande präst

Svenska kyrkan tillhandahåller även Jourhavande präst – tjänster i form av telejourer, chat och e-post – för att bidra till samhällets arbete för att förhindra självmord. Andelen självmord i befolkningen har minskat sedan 1980-talet men sett till antalet överstiger självmorden antalet döda i trafiken varje år. Ungefär hälften av de som försöker ta sitt liv uppskattas söka hjälp. De andra kanalerna (chat och e-post) används av allt fler. Antalet chattar per kväll har fördubblats sedan 2015, vilket bland annat beror på att chattjänsten når nya målgrupper, framför allt yngre personer, som utgör en grupp där psykisk ohälsa har ökat. Det finns också en finskspråkig telejour – Palveleva puhelin – där enskilda kan söka hjälp.

om man befinner sig i ekonomisk kris

I Svenska kyrkan finns även en beredskap att möta människor som befinner sig i ekonomisk kris. Detta kan ske genom att en måltid erbjuds gratis eller billigt. En del församlingar delar även ut matkassar eller presentkort. Församlingens diakoner kan även hjälpa den behövande i kontakten med olika myndigheter för att reda ut den ekonomiska situationen mer långsiktigt, till exempel genom budgetrådgivning och hjälp för att söka skuldsanering. Men i en akut situation kan det också handla om att vara en länk till socialtjänsten och se till att en nödprövning kommer till stånd.

Människor och växter får gro

I flera församlingar ordnas verksamheter för arbetslösa och människor som levt i utanförskap under en längre tid. Grogruppen i Märsta pastorat är ett exempel där både växter och människor tillåts växa genom odlingar på kyrkans mark. Läs mer genom att klicka på bilden. Bild: Ulrika Lagerlöf/Ikon