Meny

Stärka kvinnors ekonomiska ställning

Som medlem i ACT-alliansen är Svenska kyrkan med och påverkar om att stärka kvinnors ekonomiska ställning på högsta nivå. I början av 2017 deltog vi tillsammans med Kykornas världsråd i en paneldiskussion om religionen och kulturens roll för att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt som hölls i FN:s kvinnokommission. Läs ett inlägg från mötet här.

fördjupad kunskap om mikrofinans till kvinnor

Svenska kyrkan deltog i seminarium om kvinnors ekonomiska egenmakt som hölls i FN i början av 2017.

Spargrupper och mikrofinansinstitutioner har visat sig vara effektiva för att stärka kvinnors egenmakt och möjligheter att försörja sig. Den globala mikrofinansinstitutionen Oikocredit (se mål 1), som Svenska kyrkan varit med att starta, når idag 46 miljoner människor och över 80 procent av dem är kvinnor.

Mikrofinansinstitutioner har ofta fokuserat på kvinnor, men sällan gjort djupare analyser av hur låneverksamheten verkligen påverkar jämställdheten, och om det verkligen gynnar kvinnors entreprenörskap och tillfredsställer behoven som kvinnorna har. Svenska kyrkan har tillsammans med Oikocredit inlett ett arbete för att fördjupa kunskapen om hur mikrofinans på ett bättre sätt kan gynna jämställdheten i hushåll och lokalsamhälle. Läs mer om Oikocredits sociala effekter här.

Arbetet för att främja kvinnors deltagande och ledarskap (delmål 5.5) är en viktig del i Svenska kyrkans engagemang i både Oikocredit och Fairtrade. Dessa organisationer har på senare år, efter påtryckningar från Svenska kyrkan, prioriterat arbetet för kvinnors deltagande betydligt högre än tidigare. Vi ser jämställdhet som ett viktigt mått på kvalitet i våra partners insatser. Läs mer om jämställdhetsarbetet inom Fairtrade på deras hemsida.