Foto: Richard Wainwright/ACT

Psykosocialt stöd inom humanitärt arbete

Direkta hälsoinsatser är en central del i Svenska kyrkans humanitära arbete. Första hjälpen och stöd till sjukvårdskliniker är vanliga inslag i de insatser vi stöder. Men för att människor på flykt och människor som drabbas av olika former av katastrofer ska kunna återhämta sig och bearbeta svåra händelser behövs också hopp, värdighet och möjlighet att påverka sin situation. Svenska kyrkan bidrar till detta genom sin särskilda kompetens inom området psykosocialt stöd och sänder regelbundet ut personal som utbildar våra partner inom detta område.

Delaktighet är ett ledord

I arbetet utgår man från människors egen kraft att själva vara med och påverka och delta i katastrofarbete, att gemensamt stötta varandra och återhämta sig efter det som hänt. Arbetssättet bygger också på respekt för medmänniskan och kulturen som man verkar i. När det fungerar som bäst får det människor att se sig själva som aktiva överlevare med handlingsutrymme.