Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda 2030

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Öppna verksamheter för asylsökande och nyanlända

Många av Svenska kyrkans församlingar har lång erfarenhet av att möta människor som är nya i Sverige. Sedan flyktingtillströmningen hösten 2015 har verksamheten för asylsökande och nyanlända personer utökats. Det är vanligt att församlingarna erbjuder olika former av mötesplatser, till exempel språkcaféer med språkträning och grundläggande information om det svenska samhället. Även medmänskligt stöd genom enskilda samtal är ett viktigt bidrag. 

Det handlar också om öppna förskolor för föräldrar och barn, verksamheter med någon typ av praktisk sysselsättning samt grupper för barn enligt modellen Barn i väntan/Barn i start. Församlingen kan också bidra med juridisk vägledning, främst genom att sätta den som behöver det i kontakt med Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. I vissa fall kan även materiellt stöd i form av kläder eller en matkasse ges. Den som vill bjuds in till att delta i församlingens gudstjänstliv. Läs mer om denna verksamhet här

deltar i det offentliga samtalet

Svenska kyrkan deltar även i debatten genom direkta samtal med representanter för regering och myndigheter och genom offentliga uttalanden. Eftersom församlingarna arbetar nära de människor som direkt berörs av lagändringar och myndighetspraxis kan dessa erfarenheter förmedlas. Exempel på frågor som Svenska kyrkan har lyft är situationen för den grupp som blivit av med rätten till boende och mat till följd av ändringen i Lagen om mottagande av asylsökande (LMA) och för de personer som riskerar att utvisas till Afghanistan.

Läs mer om Svenska kyrkans arbete för människor på flykt under mål 10 .

Se en film om hur Sankt Johannes församling i Norrköping kombinerar praktikarbete med språkcafé för nyanlända.