Lundby församling tar miljöarbetet från ord till handling

Att ta sig an klimatfrågan kan kännas övermäktigt – men vi har ett ansvar att börja någonstans. Det menar Cecilia Brude som är husvärd och miljösamordnare i Lundby församling. Här arbetar man ständigt för att hållbarhet ska vara en naturlig del av verksamheten – och på senare år har man exempelvis minskat matsvinnet och rensat bort kemiska produkter.

Lundby församling ligger på Hisingen i Göteborg. Här finns fem distrikt med sex kyrkor från olika epoker – från medeltid till 1900-tal. Byggnaderna må se olika ut, men de står för samma budskap och är en del av en verksamhet som ska ta hänsyn till både människor och miljö. För här ska hållbarhetstänket genomsyra arbetet och på senare år har man exempelvis minskat matsvinnet och fokuserat på att rensa bort kemiska produkter utan miljömärkning. Cecilia Brude är husvärd och miljösamordnare i Lundby församling och hon menar att det är viktigt att miljöfrågan inte bara blir till några fina ord på ett papper. Det gäller att försöka göra något stort och diffust mer konkret.

–      På våra stormöten med personalen äter vi exempelvis bara vegetariskt och vi har inköpsrutiner där vi har listat 15 produkter som måste ha en miljö- eller Fairtrade-märkning för att vi ska köpa in dem. Det gäller exempelvis kaffe, te, mjölk, ost och bananer – vilket är varor som varje vecka går åt här i församlingen. 

I församlingens olika kök finns det soprum för att kunna sortera avfall och det är skyltat så att det ska vara lätt att göra rätt för både personal och hyresgäster. Vid fikor och möten är både anställda och ideellt engagerade noga med att aldrig servera mer mat än vad som går åt. Detta är förstås även en fråga om ekonomi och en säker hantering av livsmedel – och siffror visar att församlingen har minskat matsvinnet sedan 2015.

-       Vi är miljödiplomerade sedan 2011 och eftersom det görs en revidering varje år så blir det en del redovisning. Vi måste ju mäta om vi kommer framåt och konkreta siffror kan verkligen vara en morot när det gäller miljöarbete.

Under de senaste åren har man även fokuserat på att rensa ut så mycket kemikalier som det går, och vaktmästarna på församlingen har tillstånd av Länsstyrelsen att köra miljöfarligt avfall, så som målarfärgarrester och rengöringsmedel, till återvinningscentralen.

–      Vi försöker att använda miljömärkta produkter i så stor utsträckning som möjligt, och det gäller exempelvis det städmaterial som våra lokalvårdare använder. Dels för att det ska vara en skonsam hantering för dem, men också med tanke på att det vistas mycket människor i våra lokaler.

För att uppmuntra personalen att inte ta bilen till jobbet så har Lundby församling köpt in ett par elcyklar som man kan boka. Det pågår även en diskussion om att installera solceller och Cecilia Brude berättar att de framöver kommer att fokusera mer på frågan om hur de kan bidra till biologisk mångfald. De har exempelvis varit faddrar till bikupor tidigare och nu tittar de på om det är möjligt att placera kupor på församlingshemmens tak.

–      Det är självklart att vi måste göra någonting. Vi är en del av ett kretslopp där det ena påverkar det andra, och med kunskap och valmöjligheter kommer ett ansvar där vi är skyldiga att tänka på kommande generationer. Klimatfrågan är större än oss själva, och även om det kan tyckas övermäktigt så måste vi börja någonstans, säger Cecilia Brude.

Läs mer on Svenska kyrkan färdplan för klimatet. 

Cecilias 3 tips för ett bättre miljö- och klimatarbete:

Utbilda personalen. Se till att alla i personalen får gå en miljöutbildning under sitt första anställningsår. Det är viktigt att alla får samma grundläggande information om hur ni jobbar med hållbarhet. Och om möjligt – anordna en miljödag med olika föreläsare som kan inspirera och ge kunskap.

Jobba in rutiner tillsammans. Sopsortering kan vara mer komplext än man tror – och man behöver jobba aktivt för att det ska vara lätt att göra rätt. Det är också bra att skapa olika policys så det är tydligt vad som gäller – det kan exempelvis handla om att vissa produkter som ni köper in måste ha en miljömärkning.

Låt hållbarhetsarbetet bli en naturlig del av verksamheten. Miljö- och hållbarhetsfrågor ska inte vara en extrapunkt på ett möte. Det ska vara en självklar del som genomsyrar verksamheten och då gäller det att sätta frågan på agendan och prata om det med varandra – både i vardagen och på möten. Det är ett arbete som tar tid och som görs kontinuerligt.