KRAFT FRÅN OVAN I VÄRÖ-STRÅVALLA FÖRSAMLING

Redan 2008 installerades de första solpanelerna. Idag kommer en stor andel av elen från solceller och man planerar att bygga ännu en solcellspark. När den är klar kommer församlingen att inte bara vara självförsörjande på el utan även ha ett överskott. Den har beviljats medel från färdplanen att bli en referensanläggning som framöver ska sprida kunskap i hela kyrkan.Ta reda på mer om deras energiresa i den här filmen: