Meny

Motverka våld mot kvinnor

Delmål 5.2 handlar om att avskaffa alla former av våld mot kvinnor och flickor. Svenska kyrkans partner i den internationella verksamheten arbetar mot könsrelaterat våld i såväl väpnade konflikter som i fred.

det handlar om att förändra normer

Män och pojkar involveras alltmer i arbetet, eftersom det är först när strukturer förändras i grunden som verklig förändring kan nås. Indien är ett av de länder som under lång tid brottats med könsbaserat våld och patriarkala strukturer, läs mer om hur våra partners arbetar med frågorna.

Allt fler av Svenska kyrkans samarbetsorganisationer arbetar för att förändra synen på maskulinitet och de destruktiva normer som finns kopplade till traditionella förställningar om manlighet. Svenska kyrkans partner arbetar också specifikt mot barnäktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning (delmål 5.3) i länder som Tanzania, Pakistan och Egypten. Läs mer om detta arbete här.

är en del av den psykosociala hälsan

I det humanitära arbetet försäkrar sig Svenska kyrkan alltid om att flickors och kvinnors specifika behov beaktas och de aktivt deltar och inkluderas. Arbetet mot könsrelaterat våld ingår också i Svenska kyrkans arbete med psykosocial hälsa i flyktingläger

Se en kort film där Else Berglund, Svenska kyrkans utsända medarbetare i Kenya, berättar om hur man arbetar man arbetar med att ge stöd till överleverare av sexuellt våld i lägret Rwanwanja i Uganda.