Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda 2030

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Mer än jobb

"Mer än jobb" är en samling insatser för personer som står utanför arbetsmarknaden i Sverige

Att bistå människor i sin egen utveckling utifrån principer om alla människors lika värde är en del av Svenska kyrkans diakonala uppdrag. Svenska kyrkan driver projektet Mer än jobb som går ut på att stödja församlingar och stift i deras förmåga att erbjuda arbetsträning och praktik för att fler ska närma sig jobb och egen försörjning. En undersökning 2015 visade att uppemot var tredje församling har någon typ av verksamhet för arbetslösa.

2016 slöts en nationell överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen, Svenska kyrkan och Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation för att underlätta samarbetet på nationell, regional och lokal nivå. Hösten 2016 fanns det 1300 personer i någon typ av arbetsmarknadspolitisk åtgärd i Svenska kyrkans församlingar/pastorat. De flesta av dessa personer fanns i tre typer av åtgärdsprogram: nystartsjobb, lönebidrag och trygghetsanställning.

Se en film om hur man arbetar med Mer än jobb i Katarina församling i Stockholm.