Foto: Ewa Almqvist/Ikon

Mentormamma-modellen

I tre afrikanska länder – Sydafrika, Swaziland och Etiopien – stödjer Svenska kyrkan lokala partner som arbetar med uppsökande mödra- och barnhälsovård enligt mentormammamodellen. Kvinnor som trots svåra omständigheter själva har lyckats uppfostra friska barn utbildas till att bli uppsökande hälsorådgivare - så kallade mentormammor.

Denna metod för att nå marginaliserade kvinnor som saknar tillgång till hälsovård och socialt stöd har visat sig leda till minskad barnadödlighet. Modellen har utvecklats av Svenska kyrkans partnerorganisation Philani i Sydafrika och används numera av myndigheterna där.

Läs mer om Mentormamma-modellen och stöd arbetet

Se en kort film om Mentormammorna i Sydafrika nedan.