Foto: Regeringskansliet/FN

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ett hållbart samhälle kräver en hållbar infrastruktur. Det handlar om energi- och transportsystem som behöver ställas om så att de drivs av förnybar energi. Teknisk innovation behövs för att möta globala utmaningar. Mål 9 beskriver hur detta kan ske.

Svenska kyrkans nationella nivå investerar i företag som bidrar till innovation och en hållbar infrastruktur (läs mer under mål 8 ). Svenska kyrkan lyfter även behovet av en social infrastruktur och social innovation som lika viktiga förutsättningar för att kunna bygga hållbara och motståndskraftiga samhällen

Svenska kyrkans arbete med sociala innovationer

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan vem som helst låna utrustning helt gratis i 14 dagar. Foto: Fritidsbanken

Många sociala innovationer har under årens lopp uppstått i Svenska kyrkans sociala arbete (den diakonala verksamheten). Detta lyfts i ett pågående forskningsprojekt tillsammans med Vinnova och Luleå tekniska högskola. Läs mer om detta samarbete här.

Ett annat exempel på en social innovation i modern tid, som föddes inom kyrkan, är Fritidsbanken. Fritidsbanken startades av en diakon i Värmland och drivs idag på olika orter av såväl kyrkor som kommuner. Fritidsbankerna fungerar som bibliotek för fritidsutrustning och bidrar till att familjer som inte har råd att köpa egen utrustning kan delta i olika fritidsaktiviteter. Samtidigt minskas miljöbelastningen när produkter hyrs istället för att alla behöver köpa nytt. Positiva hälsoeffekter uppstår när fler unga rör på sig.  Läs mer om Fritidsbanken här.

Ett annat exempel är Grogruppen i Märsta där Svenska kyrkan skapar ”grokraft” genom lokala odlingar, där till exempel långtidssjukskrivna och nyanlända får växa i sin egen takt. Läs mer om Grogruppen.

Även inom den internationella verksamheten har Svenska kyrkans verksamhet bidragit till flera sociala innovationer. Den modell för uppsökande mödra- och barnhälsovård som Svenska kyrkans partnerorganisation Philani har utvecklat i Sydafrika används nu av sydafrikanska myndigheter (se mål 3).