Foto: Regeringskansliet/FN

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

För att fattigdomen ska kunna försvinna i världen behövs fler jobb, jobb med säkra och anständiga arbetsvillkor och löner som man kan leva på. I många länder är sådana arbetstillfällen snarare undantag än regel.

Svenska kyrkan verkar för värdiga arbetsvillkor genom att påverka företag som vi investerar i och köper varor och tjänster av. Vi relaterar även till mål 8 genom vårt engagemang i organisationerna Fairtrade och Swedwatch samt flera mikrokreditorganisationer. De bidrar alla till att skapa mer hållbara marknader där socialt ansvar ingår som en självklar del.

Att vara utan jobb innebär stora påfrestningar för individen. I Sverige erbjuder ungefär var tredje församling någon typ av verksamhet för arbetslösa inom satsningen Mer än jobb.

Läs mer om hur Svenska kyrkan bidrar till Mål 8:

Projektet Mer än jobb
Mikrofinans och finansiella tjänster
Hållbara investeringar och inköp 
Granskningsorganisationen Swedwatch 
Svenska kyrkan engagemang i Fairtrade